Свържете се с нас:
tel: 0877360060

email: sales@cranepads.bg

 

Гаранционни условия стабилизиращи подложки Lodax

Aug/24/2021

Гаранционни условия стабилизиращи подложки Lodax

Покритие на гаранцията 

LODAX осигурява на първоначалния купувач (на дребно) доживотна гаранция за замяна. Тази гаранция се ограничава до замяната на оригиналната стабилизираща подложка. Гаранцията обхваща изключителни дефекти, които е възможно да възникнат при производствения процес. Тези дефекти стават видими или причиняват проблеми при нормалната употреба на подложките LODAX. Важно е да се разбира предназначението и функцията на продукта, за да се определи дали съществува производствен дефект, или подложката не е използвана според предназначението си (моля, вижте предназначение на стабилизиращите подложки LODAX по-долу).

Гаранцията на стабилизиращите подложки LODAX обхваща напукване, счупване и натрошаване. Тези стабилизиращи подложки се подлагат на строги изпитвания/проверки при производствения процес. Всяка стабилизираща подложка, който напуска производствения цех, е преминала изпитване и е установено, че е приемлива за LODAX.

В редки случаи са възможни дребни несъответствия, които не се откриват при визуална проверка. В тези ситуации се осигурява гаранционно покритие.

Гаранцията обхваща продукти със следните размери:

  • Стандартни квадратни подложки от 300 x 300 x 30 mm до 1200 x 1200 x 80 mm
  • Стандартни кръгли подложки с диаметър от 800 x 60 mm до 1200 x 80 mm.

Другите стабилизиращи подложки в гамата ни не се покриват от гаранцията, тъй като имат неплъзгащо гумено покритие и подлежат на неизбежно износване.

Въжетата, дръжките и отворите също не се покриват от гаранцията.

Гаранцията не покрива естественото износване.

Очаква се да възникнат признаци на нормално износване, но появата им не означава, че стабилизиращата подложка е дефектна/неизправна. Възможните производствени недостатъци се откриват или стават видими през първите месеци на употреба. Всеки случай на дефектна/повредена стабилизираща подложка се проучва и проверява индивидуално.

Модифицирането на продукта или монтирането му върху крак на кран или каквото и да било друго е абсолютно забранено (да не се пробиват отвори, поставят винтове...).

Гаранцията не покрива дефект на продуктите в резултат на неправилен монтаж.

Винаги се консултирайте с ръководството за потребителя, преди да използвате продуктите на LODAX.

Нашите гаранции се ограничават до стойността на продукта и замяната му. Нашата гаранция не обхваща последващи щети в случай на злополука и подобни.

Предназначение на стабилизиращите подложки LODAX

Стабилизиращите подложки LODAX се използват за машини със стабилизиращи крака (мобилни кранове, кранове-товарачи, хидравлични подемници...), но могат също да се използват за други приложения (за контейнери, хидравлични помпи, каравани…). Стабилизиращите подложки LODAX повишават стабилността и подобряват сигурността на машината.

Препоръчително е стабилизиращите крака да се поставят в центъра на подложките LODAX. Преди да използвате тези стабилизиращи подложки, проверете дали почвата е подходяща за употреба.

Стабилизиращите крака трябва да покриват най-малко 1/3 от площта на стабилизиращите подложки LODAX. Недопустимо е нашите стабилизиращи подложки да се използват като мостово устройство (за ями, по-ниски области, празнини...).

Нашите стабилизиращи подложки LODAX са проектирани винаги да се поставят върху равна и устойчива почва. Неспазването на това предупреждение е безотговорно и може да доведе до сериозна повреда на превозното средство и до наранявания на работниците в близост до него. Правилната употреба зависи изцяло от отговорността на крайния потребител.

 Използването на вериги или въжета за извличане на заседнали подложки от калта е не само опасно, но и води до повреждане на стабилизиращите подложки. Щетите, причинени от тези действия, не се покриват от нашата гаранция.

 Максималният натиск, прилаган от гумата върху подложката, се ограничава до 5 N/mm² (върху устойчива/твърда почва).

ЗАБЕЛЕЖКА: Твърдата почва има товароносимост от 30 dan/cm². Препоръчваме максимум от 8 N/mm².

Допълнителна информация се осигурява при заявка.

 Винаги е възможно да възникне деформация на стабилизиращата подложка (пластмасовият материал има отлични свойства за разпределяне на тежестта благодарение на естествената си гъвкавост).

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

СТАБИЛИЗИРАЩИ ПОДЛОЖКИ LODAX

СТАБИЛИЗИРАЩИ ПОДЛОЖКИ LODAX

Гаранционни условия стабилизиращи подложки Lodax

Гаранционни условия стабилизиращи подложки Lodax

Стабилизиращи подложки за мобилен кран Стабилизиращи подложки за мобилен кран 2021-08-26T23:27:00+03:00 Гаранционни условия стабилизиращи подложки Lodax

<h2><span>Покритие на гаранцията</span><strong><em>&nbsp;</em></strong></h2> <p><span>LODAX осигурява на първоначалния купувач (на дребно) доживотна гаранция за замяна. Тази гаранция се ограничава до замяната на оригиналната стабилизираща подложка. Гаранцията обхваща изключителни дефекти, които е възможно да възникнат при производствения процес. Тези дефекти стават видими или причиняват проблеми при нормалната употреба на подложките LODAX. Важно е да се разбира предназначението и функцията на продукта, за да се определи дали съществува производствен дефект, или подложката не е използвана според предназначението си (моля, вижте <strong>предназначение на стабилизиращите подложки LODAX </strong>по-долу).</span></p> <p><span>Гаранцията на стабилизиращите подложки LODAX обхваща напукване, счупване и натрошаване. Тези стабилизиращи подложки се подлагат на строги изпитвания/проверки при производствения процес. Всяка стабилизираща подложка, който напуска производствения цех, е преминала изпитване и е установено, че е приемлива за LODAX.</span></p> <p><span>В редки случаи са възможни дребни несъответствия, които не се откриват при визуална проверка. В тези ситуации се осигурява гаранционно покритие.</span></p> <p><span>Гаранцията обхваща продукти със следните размери:</span></p> <ul> <li><span>Стандартни квадратни подложки от 300 x 300 x 30 mm до 1200 x 1200 x 80 mm</span></li> <li><span>Стандартни кръгли подложки с диаметър от 800 x 60 mm до 1200 x 80 mm.</span></li> </ul> <p><span>Другите стабилизиращи подложки в гамата ни не се покриват от гаранцията, тъй като имат неплъзгащо гумено покритие и подлежат на неизбежно износване.</span></p> <p>Въжетата, дръжките и отворите също не се покриват<span> от гаранцията</span>.</p> <p>Гаранцията не покрива естественото износване.</p> <p><span></span><span>Очаква се да възникнат признаци на нормално износване, но появата им не означава, че стабилизиращата подложка е дефектна/неизправна. Възможните производствени недостатъци се откриват или стават видими през първите месеци на употреба. Всеки случай на дефектна/повредена стабилизираща подложка се проучва и проверява индивидуално.</span></p> <p><span>Модифицирането на продукта или монтирането му върху крак на кран или каквото и да било друго е абсолютно забранено (да не се пробиват отвори, поставят винтове...).</span></p> <p><span></span><span>Гаранцията не покрива дефект на продуктите в резултат на неправилен монтаж.</span></p> <p><strong><span>Винаги се консултирайте с ръководството за потребителя, преди да използвате продуктите на LODAX.</span></strong></p> <p><strong><span></span></strong><span>Нашите гаранции се ограничават до стойността на продукта и замяната му. Нашата гаранция не обхваща последващи щети в случай на злополука и подобни.</span></p> <h2><span>Предназначение на стабилизиращите подложки LODAX</span></h2> <p><strong><em><span></span></em></strong><span>Стабилизиращите подложки LODAX се използват за машини със стабилизиращи крака (мобилни кранове, кранове-товарачи, хидравлични подемници...), но могат също да се използват за други приложения (за контейнери, хидравлични помпи, каравани&hellip;). Стабилизиращите подложки LODAX повишават стабилността и подобряват сигурността на машината.</span></p> <p><span></span><span>Препоръчително е стабилизиращите крака да се поставят в центъра на подложките LODAX. Преди да използвате тези стабилизиращи подложки, проверете дали почвата е подходяща за употреба.</span></p> <p><span></span><span>Стабилизиращите крака трябва да покриват най-малко 1/3 от площта на стабилизиращите подложки LODAX. Недопустимо е нашите стабилизиращи подложки да се използват като мостово устройство (за ями, по-ниски области, празнини...).</span></p> <p><strong><span>Нашите стабилизиращи подложки LODAX са проектирани винаги да се поставят върху равна и устойчива почва.</span></strong><span> Неспазването на това предупреждение е безотговорно и може да доведе до сериозна повреда на превозното средство и до наранявания на работниците в близост до него. Правилната употреба зависи изцяло от отговорността на крайния потребител.</span></p> <p>&nbsp;<span>Използването на вериги или въжета за извличане на заседнали подложки от калта е не само опасно, но и води до повреждане на стабилизиращите подложки. Щетите, причинени от тези действия, не се покриват от нашата гаранция.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span>Максималният натиск, прилаган от гумата върху подложката, се ограничава до 5 N/mm&sup2; (върху устойчива/твърда почва).</span></p> <p><span>ЗАБЕЛЕЖКА: Твърдата почва има товароносимост от 30 dan/cm&sup2;. Препоръчваме максимум от 8 N/mm&sup2;.</span></p> <p><span>Допълнителна информация се осигурява при заявка.</span></p> <p>&nbsp;<span>Винаги е възможно да възникне деформация на стабилизиращата подложка (пластмасовият материал има отлични свойства за разпределяне на тежестта благодарение на естествената си гъвкавост).</span></p> <p><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/5276/files/image/correct-using-pads.png" /></p>

Сравнение на продукти