Свържете се с нас:
tel: 0877360060

email: sales@cranepads.bg

 

Как да изберем стабилизираща подложка за мобилен кран?

Aug/24/2021

Как да изберем стабилизираща подложка за мобилен кран?

Как да изберете подходяща стабилизираща подложка
1. Определете натоварването на машината.
Максималното натоварване на един стабилизиращ крак трябва да се съобщи от
производителя или продавача на машината. Можете да откриете тази информация на листа
с технически характеристики на машините. Ако тя не е налична, посочете ни данните за
машините и LODAX ще ви помогне да изберете подходяща стабилизираща подложка.
Ако не разполагаме с никаква информация, обикновено приемаме 80% от общото
максимално натоварване на машината. Това е достатъчно голяма стойност за
осигуряване на безопасността.
2. Изберете подходяща стабилизираща подложка с помощта на нашите таблици за продукти.
Нашите продуктови таблици ви осигуряват информация за максималното натоварване на
всяка стабилизираща подложка. Тези натоварвания се изчисляват основно за строително
оборудване/машини, като мобилни кранове, автовишки, бетон-помпи...
3. Проверете дали натискът, който стабилизиращият крак оказва върху подложката, може да се поеме от стабилизиращата подложка.


Отказ от отговорност: данните по-долу не важат, когато се използват хидравлични крикове ипри други специални приложения. Ако имате съмнения, се свържете с нас за допълнителна информация.


Материалът LODAX е подходящ за натиск от 8 N/mm² за продължителен период от време и до 25 N/mm² за кратък период от време (10 N е стойността на силата, прилагана от маса +/- 1 kg). Пример: Стабилизиращ крак с диаметър 200 mm не следва да има товар над 25 T за продължителен период от време (100 x 100 mm x Π x 8 N/mm² = 251 328 N. Това представлява максималното натоварване).

4. Проверете дали земята може да поеме товара
След като разберете максималното натоварване на един стабилизиращ крак, материала и
размерите на стабилизиращата подложка, вижте дали земята или основата може да поеме
този натиск, като направите справка с таблицата по-долу:

Тип на основата Максимален допустим
товар daN/cm²
Максимален допустим
товар N/mm²
Фин пясък (< 1 mm) 0.5 - 2 0.05 - 0.2
Едър пясък (1 – 3 mm) 2 - 3 0.2 - 0.3
Чакъл 3 - 4 0.3 - 0.4
Мека глинеста почва 0.4 - 0.8 0.04 - 0.08
Средно твърда глинеста почва 1.5 - 3 0.15 - 0.3
Твърда глинеста почва 3 - 4 0.3 - 0.4
Скално образувание 10 - 30 1 - 3

Ползвателят на машината е задължен да провери товароносимостта на земята, преди да
постави машината върху стабилизиращите подложки.
Пример: Стабилизиращи подложки LODAX 800 x 800 x 40 mm с товар от 15 T биха оказали натиск от ~0,23 N/mm² (~2,3 daN/cm²).
Стабилизиращата подложка трябва да се използва върху земя с минимална плътност
„средно твърда глинеста почва“ или „едър пясък“, както е посочено в таблицата.

Ако земята не може да поеме натоварването, моля, изчислете отново, като използвате
стабилизираща подложка с по-голяма контактна повърхност към земята.

5. Вземете под внимание дебелината на стабилизиращата подложка.
Материалът LODAX е гъвкав: той може да се огъва по ръбовете при високо натоварване.
Областите на подложката, които се огъват, губят контакт със земята, като по този начин се намалява повърхността, на която се разпределя теглото. За да избегнете огъване на
подложката и да повишите ефективността ѝ, изберете по-дебела подложка. Моля, свържете се с нас, ако имате съмнения.

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

СТАБИЛИЗИРАЩИ ПОДЛОЖКИ LODAX

СТАБИЛИЗИРАЩИ ПОДЛОЖКИ LODAX

Как да изберем стабилизираща подложка за мобилен кран?

Как да изберем стабилизираща подложка за мобилен кран?

Как да изберете подходяща стабилизираща подложка1. Определете натоварването на машината.Максималното натоварване на един стабилизиращ крак трябва да се съобщи отпроизводителя или продавача на Как да изберете подходяща стабилизираща подложка1. Определете натоварването на машината.Максималното натоварване на един стабилизиращ крак трябва да се съобщи отпроизводителя или продавача на 2021-08-26T23:28:00+03:00 Как да изберем стабилизираща подложка за мобилен кран?

<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Как да изберете подходяща стабилизираща подложка</strong></span><br /><strong>1. Определете натоварването на машината.</strong><br />Максималното натоварване на един стабилизиращ крак трябва да се съобщи от<br />производителя или продавача на машината. Можете да откриете тази информация на листа<br />с технически характеристики на машините. Ако тя не е налична, посочете ни данните за<br />машините и LODAX ще ви помогне да изберете подходяща стабилизираща подложка.<br />Ако не разполагаме с никаква информация, обикновено приемаме 80% от общото<br />максимално натоварване на машината. Това е достатъчно голяма стойност за<br />осигуряване на безопасността.<br /><strong>2. Изберете подходяща стабилизираща подложка с помощта на нашите таблици за продукти.</strong><br />Нашите продуктови таблици ви осигуряват информация за максималното натоварване на<br />всяка стабилизираща подложка. Тези натоварвания се изчисляват основно за строително<br />оборудване/машини, като мобилни кранове, автовишки, бетон-помпи...<br /><strong>3. Проверете дали натискът, който стабилизиращият крак оказва върху подложката, може </strong><strong>да се поеме от стабилизиращата подложка. </strong></p> <p><br />Отказ от отговорност: данните по-долу не важат, когато се използват хидравлични крикове ипри други специални приложения. Ако имате съмнения, се свържете с нас за допълнителна информация.</p> <p><br />Материалът LODAX е подходящ за натиск от 8 N/mm&sup2; за продължителен период от време и до 25 N/mm&sup2; за кратък период от време (10 N е стойността на силата, прилагана от маса +/- 1 kg). <em>Пример: Стабилизиращ крак с диаметър 200 mm не следва да има товар над 25 T за продължителен период от време (100 x 100 mm x &Pi; x 8 N/mm&sup2; = 251 328 N. Това представлява максималното натоварване).</em></p> <p><strong>4. Проверете дали земята може да поеме товара</strong><br />След като разберете максималното натоварване на един стабилизиращ крак, материала и<br />размерите на стабилизиращата подложка, вижте дали земята или основата може да поеме<br />този натиск, като направите справка с таблицата по-долу:</p> <table style="width: 555px;" height="155"> <tbody> <tr> <td style="width: 194.667px;" class="text-aligncenter"><strong>Тип на основата</strong></td> <td style="width: 159.333px;" class="text-aligncenter"><strong>Максимален допустим</strong><br /><strong>товар daN/cm&sup2;</strong></td> <td style="width: 177px;" class="text-aligncenter"><strong>Максимален допустим</strong><br /><strong>товар N/mm&sup2;</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 194.667px;">Фин пясък (&lt; 1 mm)</td> <td style="width: 159.333px;" class="text-aligncenter">0.5 - 2</td> <td style="width: 177px;" class="text-aligncenter">0.05 - 0.2</td> </tr> <tr> <td style="width: 194.667px;">Едър пясък (1 &ndash; 3 mm)</td> <td style="width: 159.333px;" class="text-aligncenter">2 - 3</td> <td style="width: 177px;" class="text-aligncenter">0.2 - 0.3</td> </tr> <tr> <td style="width: 194.667px;">Чакъл</td> <td style="width: 159.333px;" class="text-aligncenter">3 - 4</td> <td style="width: 177px;" class="text-aligncenter">0.3 - 0.4</td> </tr> <tr> <td style="width: 194.667px;">Мека глинеста почва</td> <td style="width: 159.333px;" class="text-aligncenter">0.4 - 0.8</td> <td style="width: 177px;" class="text-aligncenter">0.04 - 0.08</td> </tr> <tr> <td style="width: 194.667px;">Средно твърда глинеста почва</td> <td style="width: 159.333px;" class="text-aligncenter">1.5 - 3</td> <td style="width: 177px;" class="text-aligncenter">0.15 - 0.3</td> </tr> <tr> <td style="width: 194.667px;">Твърда глинеста почва</td> <td style="width: 159.333px;" class="text-aligncenter">3 - 4</td> <td style="width: 177px;" class="text-aligncenter">0.3 - 0.4</td> </tr> <tr> <td style="width: 194.667px;">Скално образувание</td> <td style="width: 159.333px;" class="text-aligncenter">10 - 30</td> <td style="width: 177px;" class="text-aligncenter">1 - 3</td> </tr> </tbody> </table> <p><em>Ползвателят на машината е задължен да провери товароносимостта на земята, преди да</em><br /><em>постави машината върху стабилизиращите подложки.</em><br /><em>Пример: Стабилизиращи подложки LODAX 800 x 800 x 40 mm с товар от 15 T биха оказали натиск от ~0,23 N/mm&sup2; (~2,3 daN/cm&sup2;).</em><br /><em>Стабилизиращата подложка трябва да се използва върху земя с минимална плътност</em><br /><em>&bdquo;средно твърда глинеста почва&ldquo; или &bdquo;едър пясък&ldquo;, както е посочено в таблицата.</em></p> <p>Ако земята не може да поеме натоварването, моля, изчислете отново, като използвате<br />стабилизираща подложка с по-голяма контактна повърхност към земята.</p> <p><strong>5. Вземете под внимание дебелината на стабилизиращата подложка.</strong><br />Материалът LODAX е гъвкав: той може да се огъва по ръбовете при високо натоварване.<br />Областите на подложката, които се огъват, губят контакт със земята, като по този начин се намалява повърхността, на която се разпределя теглото. За да избегнете огъване на<br />подложката и да повишите ефективността ѝ, изберете по-дебела подложка. Моля, свържете се с нас, ако имате съмнения.</p>

Сравнение на продукти