БългарскиEnglishDeutschCрпски језикмакедонски јазикΕλληνικάTürkçe

РАМПА ЗА Ископување

Политика за приватност

Политика за приватност

чл. 1 општи одредби

ВО Преференции Ние сме посветени на обезбедување на доверливост и заштита на вашите лични податоци, во наше својство на Администратор на лични податоци, што ни ги давате.

Оваа политика објаснува кога и зошто собираме лични информации ("лични податоци", и „лични податоци“ се користат како идентични термини во оваа Политика) за луѓето, кои ја посетуваат нашата страница и ги користат нашите услуги, како го користиме, условите, каде можеме да го откриеме на другите и како го чуваме безбедно.

Можеме да ја менуваме оваа политика од време на време, така, тоа ве молиме уверете се, дека сте запознаени со тековната Политика за приватност. Со користење на нашата страница и услугите обезбедени преку него, Се согласувате да бидете обврзани со оваа политика.

Некакви прашања, поврзани со оваа Политика може да се испрати на е-пошта: Брендирањето на гумени патеки на Lodax е единствена можност да се покажете пред вашите конкуренти

чл. 2 За нас

Ние сме Преференции, и обезбедуваат услуги, производи или општи информации за нашиот бизнис.

Нашата адреса на менаџментот град. Софија. Кога користиме „ние“ и „ние“ и глаголи во оваа форма во текстот подолу, ние мислиме на кранпади.бг

чл. 3 Како собираме лични информации од вас

Добиваме информации за вас, кога ја користите нашата веб-страница за кранпади.бг, на пример кога испраќате барање за да добиете понуда/информација, или во процес, во кој изјавувате, нарачајте и користете ги услугите обезбедени на страницата.

чл. 4 Какви лични информации собираме

Ние собираме само основни лични податоци за вас, кои не вклучуваат посебни категории на лични податоци („чувствителни податоци“). Личните информации, што ги собираме може да го вклучи името, адреса, И-мејл адреса, телефонскиот број, други податоци, се бара со Законот за сметководство и други закони, како и информации за тоа кои страници биле посетени и кога.

чл. 5 Зошто ни се потребни вашите податоци

Треба да ги знаеме вашите лични податоци, да ви ги обезбеди услугите, понудени преку оваа страница, во рамките на договор меѓу нас во врска со нивното обезбедување, како и информации, што сте го побарале или изречно се согласиле. Ние нема да собираме лични податоци, кои не ни се потребни за горенаведените цели.

чл. 6 Како се користат вашите информации

Може да ги користиме вашите информации, до:

 • Ние ги обезбедуваме услугите, што сте ги навеле, вклучително и обработка на вашите нарачки и исполнување на нашите обврски, кои произлегуваат од договорните односи меѓу нас;
 • Ние обезбедуваме нови информации, директно поврзани со услугите, што сте ги навеле;
 • Одговорете на прашања и да ви дадете информации, што си го побарал, вклучувајќи помош при решавање прашања, кои произлегуваат во врска со вашите прашања;
 • Ние користиме ре-маркетинг преку доверливи страници, вклучувајќи ги Google AdWords и Facebook;
 • Ги бараме вашите ставови или коментари за услугите и производите/обуките што ги обезбедуваме;
 • Вршиме статистички и други анализи за да ги подобриме нашите услуги;
 • Ние обезбедуваме зачувување на вашите интереси во врска со користењето на страницата или нашите услуги;
 • Ве известуваме за промени на општите услови, политика за приватност или нашите услуги.

чл. 7 Колку долго ги чуваме вашите информации

Вашите лични податоци ги чуваме само до степен и онолку колку што е потребно за соодветната активност, за што се предвидени, или како што е предвидено во договор меѓу нас, предмет на почитување на барањата и роковите за ова, предвидени во Законот за сметководство, даночните закони и други применливи правни акти кои се во сила во Република Бугарија.

Податоците, кои сте ги обезбедиле за употреба за маркетинг цели, се чуваат додека не не известите, дека повеќе не сакате да добивате релевантни информации од нас.

По постигнување на целите за обработка на вашите лични податоци, ги уништуваме.

чл. 8 Кој има пристап до вашите информации

Нема да продаваме, обезбедуваме за кирија, ниту пак ќе ги споделиме вашите информации со трети страни за маркетиншки цели.

Можеме да ги споделиме вашите информации со трети лица даватели на услуги, подизведувачи и други поврзани организации исклучиво за целите на извршување задачи и обезбедување услуги за вас во наше име.

Без разлика, кога користиме трети лица даватели на услуги, ние откриваме само лични податоци, што е неопходно за давање на услугата, и имаме договор со соодветната трета страна, што бара од него да ги чува вашите информации безбедни и да не ги користи за свои цели за директен маркетинг.

Ние нема да ги даваме вашите информации на трети страни за нивни маркетинг цели, освен ако не сте го побарале ова, или се бара со закон, правен акт или за спречување на измама или друго кривично дело.

Ние работиме со различни трети лица даватели на услуги, да ви обезбеди квалитетни и сигурни услуги. Кога ќе се распрашате или ќе купите некоја од овие услуги, релевантниот давател на услуги од трета страна ќе ги користи вашите податоци, да ви обезбеди информации и да ги исполни своите обврски, кои произлегуваат во врска со ова според договорите со нив. Во некои случаи, тие ќе дејствуваат како контролор на податоци на вашите информации, и затоа препорачуваме да се запознаете со нивната Политика за приватност. Овие трети лица даватели на услуги ќе ги споделат вашите информации со нас, и ние ќе го користиме во согласност со оваа Политика за приватност.

Давањето на вашите податоци до државните органи може да се врши само во случаите и во обемот предвиден со закон, што не ги надминува целите, за што се бараат.

Комисијата за заштита на лични податоци врши правна контрола врз обработката на личните податоци и обезбедуваме целосен пристап до регистрите на лични податоци што ги водиме според законските услови за ова.

чл. 9 Каде што ги обработуваме вашите податоци

Сите лични податоци, кои ги обработуваме се обработуваат во Бугарија, но за цели на хостирање и поддршка оваа информација се наоѓа во Бугарија. Трети лица немаат пристап до вашите лични податоци, освен кога тоа го бара законот.

Член 10 Во кои случаи ќе ве контактираме

Имате избор дали да добивате информации од нас или не.

Можеме слободно да ве контактираме, кога и во обем неопходен за извршување на услугите, што сте ги навеле, на договорните обврски меѓу нас, да обезбеди нови информации, директно поврзани со услугите, што сте ги навеле, како одговор на вашето барање, за целите на зачувување на вашите интереси во врска со користењето на страницата или нашите услуги, или врз основа на законско барање. Имаме право да испратиме е-пошта билтен за новости од страницата, на кој билтен сте се претплатиле со вашата адреса за е-пошта.

Ние нема да ве контактираме за маркетинг цели преку е-пошта,телефон, преку текстуални пораки, или по пошта, освен ако не сте ни дале претходна изречна согласност, или комуникацијата е директно поврзана со вас и ги исполнува барањата од Општата регулатива за заштита на податоците (Регулатива (ЕУ) 2016/679),

Член 11 Како можете да добиете пристап, корекција или бришење на вашите лични податоци

Имате право да не прашате во секое време:

 • пристап до вашите лични податоци, собрани во процесот на обезбедување и користење на услугите, инклузивна: потврда дали ги обработуваме вашите лични податоци, кои категории се тие, целите на оваа обработка, и приматели, кому му се откриваат податоците, како и порака со копија од вашите лични податоци, кои се обработуваат, и нивниот извор;
 • корекција на информации, кои ни ги пријавивте, кога станал неточен или застарен, на пр.. на вашата адреса за е-пошта, и сите други информации;
 • бришење или блокирање на вашите лични податоци, кога нивната обработка не ги исполнува условите од Законот за заштита на лични податоци или Општата регулатива за заштита на личните податоци (Регулатива (ЕУ) 2016/679);
 • известување за оваа корекција, бришење или блокирање на трети лица, на кои се откриени вашите лични податоци, освен кога тоа е невозможно или вклучува прекумерен напор.

Вашето посакувано дејство за давање пристап, корекција, бришењето или блокирањето на личните податоци се врши само во однос на вашите лични податоци. Нејзиното извршување е бесплатно.

За да побарате пристап, корекција, бришење или блокирање на вашите лични податоци, кои ги обработуваме, потребно е да ни испратите писмена пријава, која ја содржи:

1. Име, адреса и други податоци за идентификување на релевантното физичко лице;

2. опис на барањето;

3. претпочитана форма за обезбедување на информациите од чл. 28, земете. 1;

4. потпис, датум на поднесување на пријавата и адреса за кореспонденција.

5. заверено полномошно, кога е доставен од овластено лице. Апликацијата може да се потпише и со електронски потпис.

Апликацијата се испраќа по е-пошта: Брендирањето на гумени патеки на Lodax е единствена можност да се покажете пред вашите конкуренти

Ќе го исполниме вашето барање за пристап, корекција, бришење или блокирање во рок од 14 денови, предмет на усогласеност со законските барања и исклучоци во овој поглед.

Ќе бидете известени за одлуката да го извршите бараното дејство или одбивањето да го сторите тоа како што налага законот. Известувањето за тоа ќе ви биде испратено по пошта со побарана потврда за враќање или може да се добие лично со потпис.

Член 12 Како можете да поднесете приговор или жалба против обработката на личните податоци

Во случаите предвидени со закон, Имате право на:

 • се спротивставувате да ги обработуваме вашите лични податоци доколку постои правна основа за тоа; кога приговорот е оправдан, личните податоци на релевантното лице повеќе не можат да се обработуваат;
 • да се спротивставите на обработката на вашите лични податоци за цели на директен маркетинг;
 • да бидете известени пред вашите лични податоци за прв пат да бидат откриени на трети лица или да се користат во ваше име за целите на претходната точка од овој член, што ви дава можност да се спротивставите на таквото откривање или користење.

Доколку сакате да поднесете каква било поплака за начинот, на кои се обработуваат вашите податоци, можете да не контактирате на Брендирањето на гумени патеки на Lodax е единствена можност да се покажете пред вашите конкуренти. Ако не сте задоволни од нашиот одговор или не размислувате, дека ги обработуваме вашите податоци на законски начин, може да се обратите до надлежниот орган за заштита на личните податоци – Комисија за заштита на личните податоци.

Адреса: град. Софија 1592, дали е тоа. „Проф. Цветан Лазаров“ бр 2

јазик: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25

Е-пошта: kzld@cpdp.bg

Веб-страница: www.cpdp.bg

Член 13 Достапни безбедносни мерки за заштита на вашите информации од губење, злоупотреба или измена

Кога ни давате лични податоци, преземаме чекори за да се осигураме дека е безбедно обработено. Веб-страницата платформа.бг користи протокол за безбедна комуникација SSL сертификат. HTTPS ја автентицира страницата и соодветниот веб-сервер, на кој е подигнат. Исто така, двонасочно ја шифрира врската помеѓу клиентот и серверот, кој обезбедува заштита од прислушување, фалсификување или фалсификување на содржината на пораките. Во пракса, ова обезбедува доволно гаранции, дека корисникот се поврзува на правилната локација (не е лажна копија), како и гаранции, дека содржината на пораките помеѓу корисникот и страницата не може да биде прочитана или манипулирана од трети лица. Дополнителни информации за HTTPS (https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTPS).

Нечувствителни информации (твојата е-маил адреса, и т.н) обично се пренесува преку Интернет, и тоа никогаш не може да се гарантира 100% безбедност. Во врска со ова, иако, дека се стремиме да ги заштитиме вашите информации, не можеме да ја гарантираме безбедноста на информациите, што ни го испраќате, и тоа го правите на ваш сопствен ризик. Откако ќе ги добиеме вашите информации, Вложуваме максимални напори за да ја обезбедиме безбедноста на нашите системи.

Член 14 Профилирање

Нема да користиме автоматско одлучување или профилирање.

чл. 15 Употреба на колачиња(„колачиња“)

Како и многу други веб-локации, така и нашите користат колачиња. „Колачиња“ се мали индивидуални пакети со информации, испратени од организација на вашиот компјутер, да ве препознае за време на вашата посета. Тие собираат статистика за вашите активности на прелистување. Ова ни овозможува да ги следиме шемите на сообраќајот на корисниците, како и да се развијат статистички анализи за користењето на услугите, како времето, потрошени на веб-страницата и страниците, кои најчесто се посетуваат. Колачињата не ве идентификуваат како личност, а збирната статистика не вклучува лични информации. Колачињата ни помагаат да ја подобриме веб-страницата и да обезбедиме подобра персонализирана услуга.

Се согласувате да ја користите оваа страница и нејзините услуги, Вие се согласувате со употреба на колачиња, вклучувајќи колачиња на Google Analytics.

Ако сакате да не добивате колачиња додека ја прелистувате веб-локацијата или преку е-пошта форматирани во HTML, можете да ги одбиете. За таа цел, можете да го поставите вашиот интернет прелистувач да предупредува пред да прифатите колачиња или да одбиете колачиња, кога ве предупредува за нивното присуство. Обично можете да ги најдете овие поставки во менито „Опции“ или „Преференци“ на вашиот прелистувач. За да бидете свесни за овие поставки, како и за подетални информации, можете да го користите копчето „Помош“ од менијата на вашиот прелистувач.

Член 16 Линкови до други локации

Нашата веб-локација може да содржи линкови до други веб-локации, управувани од други организации. Оваа политика за приватност се однесува само на нашата страница, така, дека ве охрабруваме да ги читате изјавите за приватност на други веб-локации, што го посетувате. Ние не сме одговорни за безбедносната политика на други веб-локации, дури и ако користите врски од нашата страница, да стигнат до нив.

Понатаму, ако дојдовте на нашата веб-страница преку веб-страница на трета страна, не можеме да бидеме одговорни за политиката за приватност и практиките на сопствениците и администраторите на оваа страница од трета страна и препорачуваме да ја проверите нејзината Политика за приватност.

чл. 17 Трансфер на лични информации надвор од Европа

Како дел од Услугите, што ви ги обезбедуваме, информациите, што ни ги давате може да бидат префрлени во земји надвор од Европската Унија ("ЕУ"). Овие земји можеби немаат слични закони за заштита на податоците како Бугарија. Со обезбедување на вашите лични податоци, Вие се согласувате со овој трансфер, складирање, или обработка. Доколку на овој начин ги пренесеме вашите информации надвор од ЕУ, ќе преземеме соодветни безбедносни мерки, за да се обезбеди заштита на вашите лични податоци во согласност со оваа Политика за приватност.

Ако ги користите нашите услуги додека сте надвор од ЕУ, Вашите информации може да се пренесат надвор од ЕУ, да ви ги обезбедиме овие услуги.

Член 18 Ревизија на оваа политика

Редовно ја разгледуваме оваа политика, да се обезбеди квалитетна и правна заштита на вашите лични податоци. Оваа политика последен пат беше ажурирана во март 2018 Г. и е во согласност со Општата регулатива за заштита на податоците (Регулатива (ЕУ) 2016/679).